บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ทำดีมากครับ ไม่ใช่อย่างนี้ครับ ไม่ถูกต้องเราไม่เอา หนูเป็นปกตินะคะ จะเก็บไว้ใช้อีกบทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ทำดีมากครับ ไม่ใช่อย่างนี้ครับ ไม่ถูกต้องเราไม่เอา หนูเป็นปกตินะคะ จะเก็บไว้ใช้อีก

4  ต.ค. 2561

บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง

ทำดีมากครับ

ไม่ใช่อย่างนี้ครับ

ไม่ถูกต้องเราไม่เอา

หนูเป็นปกตินะคะ

จะเก็บไว้ใช้อีก