รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อสอบถาม
คลิกดูแผนที่ Google Map

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ : 88/7 อาคาร 14 ชั้น 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2951-0000 ต่อ 99977
โทรสาร : 0-25911707
อีเมล : prdmsc@dmsc.mail.go.th
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : นางสาววิระวัญ อินทริง โทร. 0-2951-0000 ต่อ 99977