[12  มิ.ย. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ช่วยเหลือกันนี่นา แค่ซ่อมรถผิดตรงไหน ถูกพระร้องเรียน ขอตรวจสอบหน่อยครับ อย่างนี้ก็มีด้วย
[12  มิ.ย. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต ก็หนูป่วยจะให้ทำอย่างไร อยากรู้ว่ามีกี่คน ดูอย่างเดียวนะ ขอมากเกินไปหรือ
[12  มิ.ย. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ผมเสียเท่าคนอื่นไหม เปิดหมดครับ ทำไมตัดสิทธิผม เข้าเกียร์ไม่ได้ อยากไปเที่ยวอีกไหม
[29  ส.ค. 2560] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวยข้อเท็จจริง ฯ
[6  ก.ค. 2560] บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง หนูช้าไปหน่อย ฟังเสียงฉันบ้าง คำให้การของผม...ขอนะ ทำไมไม่เลือกผม ฯ
[22  มิ.ย. 2560] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
27  มิ.ย. 2560
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27  มิ.ย. 2560
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
20  เม.ย. 2560
ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24  เม.ย. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการ ณ ห้อง 206 อาคาร 14 ชั้น 2
20  เม.ย. 2560
แฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แยกเป็นหมวดหมู่
20  เม.ย. 2560
เอกสาร คู่มือ หนังสือ สื่อเผยแพร่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Calendar

.

Stats