[29  ส.ค. 2560] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวยข้อเท็จจริง ฯ
[6  ก.ค. 2560] บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง หนูช้าไปหน่อย ฟังเสียงฉันบ้าง คำให้การของผม...ขอนะ ทำไมไม่เลือกผม ฯ
[22  มิ.ย. 2560] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
[9  พ.ค. 2560] ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ "กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดูฯ"
[9  พ.ค. 2560] ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ "กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดูฯ"
[24  เม.ย. 2560] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ายที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคาร 14
27  มิ.ย. 2560
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27  มิ.ย. 2560
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
20  เม.ย. 2560
ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24  เม.ย. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการ ณ ห้อง 206 อาคาร 14 ชั้น 2
20  เม.ย. 2560
แฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แยกเป็นหมวดหมู่
20  เม.ย. 2560
เอกสาร คู่มือ หนังสือ สื่อเผยแพร่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Calendar

.

Stats