[1  เม.ย. 2564] 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือน
[16  ก.พ. 2564] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารและบรรจุภัณฑ์
[11  ม.ค. 2564] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ สัญญาต้องเป็นสัญญา ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย
[24  ธ.ค. 2563] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะบริโภคอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย... จากโควิด 19
[23  ธ.ค. 2563] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวช่วงหน้าหนาว
[9  ธ.ค. 2563] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง แอบดูครูกับลูก อยากรู้ว่าใครไล่ เกษียณแล้วทำไมยังให้ทำงาน
21  ต.ค. 2562
อบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
27  มิ.ย. 2560
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27  มิ.ย. 2560
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
20  เม.ย. 2560
ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24  เม.ย. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการ ณ ห้อง 206 อาคาร 14 ชั้น 2
20  เม.ย. 2560
แฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แยกเป็นหมวดหมู่

Calendar

.

Stats