[8  ต.ค. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กระดาษแผ่นเดียวให้เถอะครับ รอไปก่อนนะ ผมอยากได้ทั้งหมด กรรมการวินิจฉัยฯไม่เกี่ยว ขอไปทำอ
[4  ต.ค. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ทำดีมากครับ ไม่ใช่อย่างนี้ครับ ไม่ถูกต้องเราไม่เอา หนูเป็นปกตินะคะ จะเก็บไว้ใช้อีก
[4  ต.ค. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ทำเอาตกใจ อยากไปแต่ไม่ได้ไป รู้สิทธิของตัวเอง ผมทำถูกต้องแล้วครับ บริษัทกำจัดหนี้
[4  ต.ค. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ผมเสียเท่าคนอื่นไหม เปิดหมดครับ ทำไมตัดสิทธิผม เข้าเกียร์ไม่ได้ อยากไปเที่ยวอีกไหม
[4  ต.ค. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า เกือบไม่ได้บำนาญ ร้องเรียนได้ไม่ต้องกลัว อยากรู้ควาเป็นอยู่ของท่าน
[12  มิ.ย. 2561] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ช่วยเหลือกันนี่นา แค่ซ่อมรถผิดตรงไหน ถูกพระร้องเรียน ขอตรวจสอบหน่อยครับ อย่างนี้ก็มีด้วย
27  มิ.ย. 2560
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27  มิ.ย. 2560
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
20  เม.ย. 2560
ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24  เม.ย. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการ ณ ห้อง 206 อาคาร 14 ชั้น 2
20  เม.ย. 2560
แฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แยกเป็นหมวดหมู่
20  เม.ย. 2560
เอกสาร คู่มือ หนังสือ สื่อเผยแพร่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Calendar

.

Stats