[3  ส.ค. 2563] บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่วสาร เรื่อง มีอะไรผมขอหมด เปลี่ยนตัวผู้เล่น จบได้สวย ขึ้นทางนี้ลงทางนั้น ไม่ยอมตามใจ
[2  ม.ค. 2563] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง เอาไหมโครงการนี้ ใครกู้ไปจ่ายคืนด้วย ขอข้อมูลเพราะตกใจ
[30  ต.ค. 2562] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ ทำไมถึงเปลี่ยนใจ ใครแรงกว่ากัน ไม่เห็นด้วยขอดูหน่อย แค่อยากรู้
[29  ต.ค. 2562] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก อาหารกลางวันของหนู งานใหญ่คุมให้ดีนะ
[25  ต.ค. 2562] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง สขร.ช่วยทีครับ เงินร้อยล้านขอตรวจสอบหน่อย เผามากก็เดือดร้อนมาก เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ
[25  ต.ค. 2562] บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง รู้หน้าไม่รู้ใจ ท่านไปไหนครับ ไม่จ่ายเพราะไม่ชัดเจน จากดีเด่นทำไมได้แค่0.5ขั้น
21  ต.ค. 2562
อบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
27  มิ.ย. 2560
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27  มิ.ย. 2560
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
20  เม.ย. 2560
ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24  เม.ย. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการ ณ ห้อง 206 อาคาร 14 ชั้น 2
20  เม.ย. 2560
แฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แยกเป็นหมวดหมู่

Calendar

.

Stats